NLEN
Home
-
Energietransitie

De zin en onzin van waterstof

Energieneutraal in 2050

De energietransitie in Nederland is in volle gang. De Rijksoverheid wil in 2050 een minimale uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor hebben we veilige, betrouwbare en vooral betaalbare oplossingen nodig om energie op te wekken, op te slaan en te transporteren.

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe bussen emissie vrij zijn. Vanaf 2030 geldt dit ook voor de oude generatie bussen. Het zal niet lang duren voordat diesel gedreven vrachtwagens geweerd worden uit steden. Bereid je nu alvast voor door over te gaan op waterstof en zorg dat jouw transportmiddelen hun waarden behouden in de toekomst.

We stappen in Nederland stapsgewijs over naar duurzame energie:

14%

duurzame energie in

2020

Van alle energie die we in 2020 gebruiken in Nederland, wil de overheid dat 14% uit duurzame bronnen is opgewerkt.

16%

duurzame energie in

2023

In 2023 gaan we een stapje verder. Vervolgens, in 2030 wil de overheid dat zelfs 37% van alle energie duurzaam opgewekt is.

80%

minder CO2 uitstoot in

2050

Vergeleken met 1990 wil de overheid dat we 80-85% minder koolstofdioxide uitstoten in de industrie (en dus ook in de zwaar transport- en mobiliteitssector).

De heilige graal

Er zijn tal van oplossingen om duurzamer te wonen, rijden en werken. We rijden elektrisch naar onze vakantiebestemming in het buitenland en steeds meer huizen maken gebruik van warmtepompen. Binnen de zwaar transport- en mobiliteitssector zijn de oplossingen nog erg kostbaar en inefficiënt. Opslag van waterstof in lichtgewicht composieten tanks is volgens ons de oplossing!

Echter, of waterstof de heilige graal is voor de gehele energietransitie? Misschien wel en misschien niet. Maar als je het daar inzet waar het echt waardevol is, kan het ons zeker helpen de wereld een stuk duurzamer te maken.

Moleculen versus Elektronen

We wekken in ons land al heel wat energie op met zonne-, wind- en water energie. Al deze energiebronnen hebben het nadeel dat hun aanwezigheid fluctueert vanwege de variërende weersomstandigheden. Met andere woorden, er zijn goede opslagmethodes nodig. Dat kan op dit moment wel kort, bijvoorbeeld in batterijen, maar nog niet voor langere tijd of in grote hoeveelheden. Dat zorgt voor lastige situaties als de zon niet zo lang schijnt in de winter of wanneer energiepieken moeten worden opvangen.

Een mogelijke oplossing is om overschotten aan stroom op te slaan in een chemische vorm zoals waterstof. Door de opgewekte elektriciteit van bijvoorbeeld windmolens te gebruiken wordt water gesplitst in waterstofgas en zuurstofgas. Waterstofgas heeft de eigenschap dat het tot wel 3x meer energie per kg kan opslaan dan fossiele brandstoffen en zelfs 140x meer dan ouderwetse lood batterijen. Kortom, waterstof is een veelbelovende manier om energie langdurig en in grote hoeveelheden op te slaan. Zoals in hogedruktanks bijvoorbeeld. Het opwekken van waterstof is helaas nog erg duur en we hebben nog te weinig capaciteit om heel Nederland te voorzien van energie. Naar verwachting wordt dit binnen een aantal jaar wel rendabel.

De kosten en capaciteit zijn precies de redenen waarom wij van mening zijn dat je goed moet kijken welke energiesoort je waar inzet. Dus waterstof alleen daar moet inzetten, waar het écht nodig is. Energie kan kort opgeslagen worden in accu’s, om er elektrisch mee te rijden bijvoorbeeld. Maar door het gewicht en de afstand die vrachtwagens en het regionale busvervoer moeten afleggen, heb je enorm veel accu’s nodig in verhouding met een personenauto. Voor bussen en vrachtwagens is dit verre van ideaal, omdat ze hierdoor bijvoorbeeld minder goederen of personen kunnen vervoeren. Door waterstof in deze sector in te zetten, kun je de zware accu’s vervangen voor lichte composiet waterstofvaten. Maar voor personenauto’s blijft rijden op accu’s voorlopig een betere oplossing, vanwege de kosten.

Zet waterstof daar in, waar het belangrijk is

Nu beweren sommige autofabrikanten dat waterstof ook de toekomst is voor personenauto’s. Maar is dit wel zo? Hebben zij niet gewoon de boot gemist en creëren zij nu niet hun eigen mooie verhaal, goed voor de marketing? Het zijn namelijk niet alleen de kosten van waterstof waardoor wij vinden dat je het alleen daar moet inzetten waar het echt nodig is. Capaciteit speelt ook een belangrijke rol. Waterstofenergie is er van groen tot grijs: van schoon tot vervuilend. Groene energie is 100% schoon. Bij grijze energie wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van vervuilend bruinkool om het op te wekken.

Als we waterstof overal willen inzetten, ook in personenauto’s, woningen en de industrie, dan hebben we veel meer waterstof nodig dan we nu op een schone manier kunnen produceren. Waterstofenergie uit bruinkool is dan zeker noodzakelijk. Maar hiermee zal de energietransitie eerder gestagneerd worden dan vooruit komen.

Om een voorbeeld te geven: op dit moment produceert de Nederlandse industrie 30 procent van de CO2-uitstoot. Er wordt hier al gebruik gemaakt van waterstof, maar dit is met name grijze waterstof. Om dit om te zetten naar groene waterstof, heb je alle windenergie nodig die er volgens de overheidsplannen in 2030 moet zijn in Nederland. Maar dat is alleen nog maar voor de industrie. Er komt dus niet snel genoeg groene waterstof om de hele energievraag van ons land aan te kunnen.

Er is niet genoeg groene waterstof om ons te voorzien van alle energie die we nodig hebben.

Waterstofgas versus Aardgas

Waterstof produceren met bruinkool is alleen maar een vervuilende optie. Meer windenergie opwekken dus om meer groene waterstof te maken? In het dichtbevolkte Nederland is daar op een gegeven moment de grens bereikt. Natuurlijk kunnen we energie opwekken in dunbevolkte gebieden op de aarde, maar transport hiervandaan is ook vervuilend en duur. Produceren we waterstof op in bijvoorbeeld Afrika of het Midden Oosten, dan moet daar uiteraard wel genoeg water zijn om te splitsen. Daarnaast moet het per vrachtschip naar Nederland vervoerd worden om vervolgens de gasleiding in te gaan. De kosten van dit proces zijn zo’n 5x hoger dan de kosten van het huidige aardgassysteem. Heel Holland gasvrij gaat ons dus enorm veel geld kosten.

Wat als we windenergie op de Noordzee opwekken? Daar is toch genoeg ruimte om windmolens te bouwen? Er liggen tenslotte ook al genoeg gasleidingen op de zeebodem om de geproduceerde waterstof te vervoeren naar land. Maar één ding dat er niet is, is schoon zoet water. Maak je waterstof van zout water, dan komt er chloorgas vrij, wat weer afgevoerd moet worden en ook dit kost weer geld.

Welke kant we vandaag de dag ook op denken, er is nu nog te weinig capaciteit en de kosten zijn te hoog om ons hele land te voorzien van voldoende energie in de vorm van waterstof. Laten we daarom waterstof daar gebruiken waar het echt nodig is. Bij vrachtverkeer bijvoorbeeld. Want in het zwaar transport- en mobiliteitssector kan waterstof echt voor verduurzaming zorgen. Omdat er simpelweg geen alternatieven zijn.

Neem contact met ons op